Vytvořili jsme pro Vás mapu, kde jsou všechna důležitá místa pro trénování a chod oddílu v Libereci. Hlavně pro orientaci nových členů. 

MAPA SKJ AD


Konverzace se načítá