Výbor oddílu skibobistů SK Ještěd Tě zve na volební schůzi oddílu, která se koná dne 22. 4. 2017 (sobota) od 16:00 hodin v boudě SKJ na Bucharce, tedy v Horním Hanychově pod Ještědem.

Program:

  • Zahájení a schválení programu schůze
  • Volba návrhové, mandátní a volební komise
  • Zpráva o hospodaření oddílu
  • Zpráva o činnosti
  • Příprava sezóny 2017 /2018
  • Informace z VV SK Ještěd
  • Volba funkcionářů výboru oddílu
  • Volba delegátů na valnou hromadu SK Ještěd
  • Diskuse
  • Schválení usnesení, závěr.

Těšíme se na Tvoji účast a podporu oddílu.Konverzace se načítá