Výbor oddílu skibobistů SK Ještěd Tě zve na volební členskou schůzi oddílu, která se koná dne

28. června 2020 (neděle) od 16.00 hodin v boudě SKJ na Bucharce,

Horní Hanychov pod Ještědem.

Program :

· Zahájení a schválení programu schůze

· Volba pracovních komisí

· Zpráva o hospodaření oddílu

· Zpráva o činnosti

· Příprava sezóny 2020/2021

· Informace z SK Ještěd

· Volba členů výboru oddílu

· Volba delegátů na valnou hromadu SK Ještěd

·Diskuse

· Schválení usnesení, závěr.

Těšíme se, že svou účastí podpoříš činnost oddílu.

Za výbor oddílu SB s pozdravem

Jiří Doležel v.r.

Další Permice

Konverzace se načítá