Výbor sportovního oddílu Lyžařská škola SKJ Vás zve na pravidelnou členskou schůzi, která se bude konat v úterý 23.6. 2020 od 17. hod v přednáškovém sále Krajské nemocnice Liberec (oddělení patologie). Prezentace bude probíhat od 16.45 hod.

Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu a volba pracovních komisí
3/ Zpráva mandátové komise
4/ Zpráva o činnosti LŠJ v minulé sezoně
5/ Přehled hospodaření oddílu v minulé sezoně
6/ Volba delegátů na Valnou hromadu SK Ještěd
7/ Volba V SO a předsedy oddílu
8/ Diskuse
9/ Návrh a schválení usnesení členské schůze
10/ Závěr


Účastnit se členské schůze mohou jen řádní členové sportovního oddílu Lyžařská škola.

Zastoupení člena na členské schůzi je možné pouze jiným členem sportovního oddílu Lyžařská škola, a to na základě řádné písemné plné moci předložené v originále v rámci prezentace členské schůze.
 
S pozdravem


Za V SO SKJ LŠ
Ing. Jindřich Pešek
Předseda oddílu


Konverzace se načítá