Výbor Sportovního klubu Ještěd alpských disciplín Vás zve na pravidelnou členskou
schůzi, která se bude konat v pondělí 14. 5. 2018 od 17. hod na ZŠ Ještědská. Prezentace bude
probíhat od 16.45 hod.
Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu a volba pracovních komisí
  3. Zpráva o činnosti – výsledky závodníků v sezóně 2017/18
  4. Výsledky hospodaření 2017, návrh rozpočtu na rok 2018
  5. Plány a koncepce oddílu AD pro rok 2018 (sezóna 2018/19)
  6. Volba delegátů na valnou hromadu SK Ještěd
  7. Diskuse
  8. Návrh a schválení usnesení členské schůze
  9. Závěr

Účastnit se členské schůze mohou jen řádní členové sportovního oddílu alpských disciplín.
Zastoupení člena na členské schůzi je možné pouze jiným členem sportovního oddílu alpských
disciplín, a to na základě řádné písemné plné moci předložené v originále v rámci prezentace
členské schůze. Vzor takové plné moci je možné najít na stránkách SKJ AD na adrese
(http://ad.skjested.cz/). Jeden člen oddílu alpských disciplín může převzít zmocnění více
ostatních členů oddílu alpských disciplín. V případě nevyhovujících plných mocí nebude
udělené zmocnění připuštěno.
Tato pozvánka bude zveřejněna na stránkách SKJ na adrese (https://www.skjested.cz/) a na
stránkách oddílu alpských disciplín na adrese (http://ad.skjested.cz/), jakož i bude zasláno
všem členům sportovního oddílu alpských disciplín na jimi sdělené emailové adresy.
V případě, že u některého ze členů došlo ke změně emailové adresy, která nebyla ohlášena,
popř. nastaly jakékoliv komplikace s doručením této pozvánky, kontaktujte výbor oddílu
alpských disciplín. 

S pozdravem
Za VO SKJ AD
Ing. Zdeněk Štefek
Předseda oddílu

Pozvánka v PDFKonverzace se načítá