Výbor oddílu alpských disciplín SKJ Vás zve na pravidelnou členskou schůzi, která se bude konat v pondělí 22.6. 2020 od 17. hod v přednáškovém sále Krajské nemocnice Liberec (oddělení patologie). Prezentace bude probíhat od 16.45 hod.

Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu a volba pracovních komisí
  3. Zpráva o činnosti – výsledky závodníků v sezóně 2019/20
  4. Výsledky hospodaření 2019, návrh rozpočtu na rok 2020
  5. Plány a koncepce oddílu AD pro rok 2020(sezóna 2020/21)
  6. Volba delegátů na valnou hromadu SK Ještěd
  7. Diskuse
  8. Návrh a schválení usnesení členské schůze
  9. Závěr

Účastnit se členské schůze mohou jen řádní členové sportovního oddílu alpských disciplín. Zastoupení člena na členské schůzi je možné pouze jiným členem sportovního oddílu alpských disciplín, a to na základě řádné písemné plné moci předložené v originále v rámci prezentace členské schůze. Vzor takové plné moci je možné najít na stránkách SKJ AD na adrese (http://ad.skjested.cz/). Jeden člen oddílu alpských disciplín může převzít zmocnění více ostatních členů oddílu alpských disciplín. V případě nevyhovujících plných mocí nebude udělené zmocnění připuštěno. Tato pozvánka bude zveřejněna na stránkách SKJ - oddíl alpských disciplín na adrese https://www.skjested.cz/oddily/ad, jakož i bude zasláno všem členům sportovního oddílu alpských disciplín na jimi sdělené emailové adresy. V případě, že u některého ze členů došlo ke změně emailové adresy, která nebyla ohlášena, popř. nastaly jakékoliv komplikace s doručením této pozvánky, kontaktujte výbor oddílu alpských disciplín.

S pozdravem Za VO SKJ AD

Ing. Zdeněk Štefek
Předseda oddílu


Konverzace se načítá