Výbor Sportovního klubu Ještěd alpských disciplín Vás zve na pravidelnou členskou
schůzi, která se bude konat v pondělí 13. 5. 2019 od 17. hod na ZŠ Ještědská. Prezentace bude
probíhat od 16.45 hod.

Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu a volba pracovních komisí
3/ Zpráva o činnosti – výsledky závodníků v sezóně 2018/19
4/ Výsledky hospodaření 2018, návrh rozpočtu na rok 2019
5/ Plány a koncepce oddílu AD pro rok 2019 (sezóna 2019/20)
6/ Volba VO SKJ AD
7/ Volba delegátů na valnou hromadu SK Ještěd
8/ Diskuse
9/ Návrh a schválení usnesení členské schůze
10/ Závěr

Účastnit se členské schůze mohou jen řádní členové sportovního oddílu alpských disciplín.
Zastoupení člena na členské schůzi je možné pouze jiným členem sportovního oddílu alpských
disciplín, a to na základě řádné písemné plné moci předložené v originále v rámci prezentace
členské schůze. Vzor takové plné moci je možné najít na stránkách SKJ AD na adrese
(http://ad.skjested.cz/). Jeden člen oddílu alpských disciplín může převzít zmocnění více
ostatních členů oddílu alpských disciplín. V případě nevyhovujících plných mocí nebude
udělené zmocnění připuštěno.
Tato pozvánka bude zveřejněna na stránkách SKJ - oddíl alpských disciplín na adrese
https://www.skjested.cz/oddily/ad , jakož i bude zasláno všem členům sportovního oddílu
alpských disciplín na jimi sdělené emailové adresy. V případě, že u některého ze členů došlo
ke změně emailové adresy, která nebyla ohlášena, popř. nastaly jakékoliv komplikace
s doručením této pozvánky, kontaktujte výbor oddílu alpských disciplín.

S pozdravem

Za VO SKJ AD
Ing. Zdeněk Štefek

Předseda oddílu


Konverzace se načítá