Výkonný výbor Sportovního klubu JEŠTĚD zve delegáty oddílů na Valnou hromadu Sportovního klubu JEŠTĚD, která se koná v úterý 28.7.2020 od 17 hod v přednáškovém sále Krajské nemocnice Liberec. Prezence od 16.45 hod.

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba pracovního předsednictva
4. Schválení programu VH
5. Volba komisí:
- mandátové
- návrhové
- volební
- zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6. Zpráva mandátové komise
7. Zpráva o činnosti VV SKJ a aktuální informace z SKJ
8. Zpráva o hospodaření
9. Zpráva KK SKJ
10. Rozpočet
11. Zprávy vedoucích oddílů
12. Volba prezidenta, hospodáře, kontrolní komise
13. Diskuse
14. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH
15. Závěr

S pozdravem
Výkonný výbor SKJ

 


Konverzace se načítá