Lyžařská škola
Sportovní klub JEŠTĚD (SKJ)
Úvodní strana - Sportovní klub JEŠTĚD (SKJ)
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SKJ – ALPSKÉ DISCIPLÍNY

Výbor Sportovního klubu Ještěd alpských disciplín Vás zve na pravidelnou členskou schůzi, která se bude konat v pondělí 25. 5. 2015 od 17. hod na ZŠ Ještědská. Prezentace bude probíhat od 16.45 hod.

Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu a volba pracovních komisí
3/ Zpráva o činnosti – výsledky závodníků v sezóně 2014/15
4/ Výsledky hospodaření 2014, návrh rozpočtu na rok 2015
5/ Plány a koncepce oddílu AD pro rok 2015 (sezóna 2015/16)
6/ Volba delegátů na valnou hromadu SK Ještěd
7/ Diskuse
8/ Návrh a schválení usnesení členské schůze
9/ Závěr


Účastnit se členské schůze mohou jen řádní členové sportovního oddílu alpských disciplín.

Zastoupení člena na členské schůzi je možné pouze jiným členem sportovního oddílu alpských disciplín, a to na základě řádné písemné plné moci předložené v originále v rámci prezentace členské schůze. Vzor takové plné moci je možné najít na stránkách SKJ AD na adrese (http://ad.skjested.cz/). Jeden člen oddílu alpských disciplín může převzít zmocnění více ostatních členů oddílu alpských disciplín. V případě nevyhovujících plných mocí nebude udělené zmocnění připuštěno.

Tato pozvánka bude zveřejněna na stránkách SKJ na adrese (http://www.skjested.cz/) a na stránkách oddílu alpských disciplín na adrese (http://ad.skjested.cz/), jakož i bude zasláno všem členům sportovního oddílu alpských disciplín na jimi sdělené emailové adresy. V případě, že u některého ze členů došlo ke změně emailové adresy, která nebyla ohlášena, popř. nastaly jakékoliv komplikace s doručením této pozvánky, kontaktujte výbor oddílu alpských disciplín.

S pozdravem

Za VO SKJ AD
Ing. Zdeněk Štefek
Předseda oddílu

Sportovní klub JEŠTĚD (SKJ)

 


 

 

Sportovní klub JEŠTĚD (SKJ) je spolek, který plynule navázal na činnost TJ Ještěd.

Sportovní klub JEŠTĚD sdružuje ve svých 6 sportovních oddílech děti, mládež i dospělé sportovce nejen vrcholové a výkonnostní úrovně, ale především ty, kteří vyznávají aktivní přístup k životu.

Organizuje rozvoj sportů provozovaných na Ještědském hřebenu a v Jizerských horách a to počínaje výukou začátečníků, přes rekreační sport až k soutěžení.

Sportovní klub JEŠTĚD není vyhraněn žádné sportovní disciplíně, i když preferuje především zimní sporty.

Svým členům sdruženým v jednotlivých oddílech poskytuje dobré zázemí a podporu při aktivní a závodní činnosti.